Hizmet Sözleşmesi

Alıcı, 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince site Kullanım Koşulları ve Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Tüm kullanıcılar yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca ödeme yapmadan önce ön bilgileriniz kontrol edip sonrasında satış sözleşmesini okuyup kabul edip ödemenizi yapınız. İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

Satış Sözleşmesi ASSA Aracılık, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri İle Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir. İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Madde – 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2
SATICI BİLGİLERİ:
Ünvan:ASSA ARACILIK ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
E-mail: otosorgulama@gmail.com
Madde – 3

ALICI BİLGİLERİ Tüm üyeler: ASSA Aracılık,araştırma ve Danışmalık Hizmetlerinin hizmet mağazası www.otosorgulama.com adresine üye olup ve alışveriş yapan tüm alıcılar. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır) Alışverişin son adımı olan ön bilgilendirme ve izlemede adı soyadı ve bilgileri olan kişi.

Madde – 4
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.Siparişin son adımı olan ön bilgilendirme ve ön izlemede yazılı olan hizmet bilgisi ve ödeme ve gönderim şekli esas alınır. Gönderilen ekspertiz raporu ve ARAÇ GEÇMİŞ RAPORU kullanıcıya referans vermek amaçlı olup içerisinde ki bilgilerin doğruluğundan otosorgulama.com sorumlu tutulamaz ve otosorgulama ekibi ve çalışanları bunların doğruluğuna ve kesinliğine garanti vermez. Ekspertiz raporunun detayları ve incelenen noktaların sayısı tamamen sipariş verilen marka aracın servisinin belirlediği standartlar da olup her araç markasının servisine göre değişmektedir. Servisin kontrolleri sonucu oluşturulan referans amaçlı bilgilerden oluşan rapor servisin kontrol yaptığı tarihdeki o an ki gördüğü eksiklikler olup, otosorgulama.com aracı olarak bu raporu size belirttiği tarih de ulaştırmakla yükümlüdür. Bu koşulları kabul ederek sipariş vermeniz önemle rica olur.

Madde – 5
GENEL HÜKÜMLER 5.1:

ALICI, Madde 4 ‘te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 5.4 – ” SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir. 5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alici siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alicinin siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 10 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICIYA bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’NIN kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini 5.8 – ALICI ve/veya ALICININ teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arizalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIYA, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. 5.9- Is bu sözleşme, alici tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçeklestirikdikten sonra) ve www.otosorgulama.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6
KREDİ KARTIYLA ÖDEME:

Ödemenin kredi kartı, banka kartı veya bezeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, karın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/02/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 Sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde – 7
CAYMA HAKKI:

Alici, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIYA faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIYA gönderildiğine dair satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICININ kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslinin gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIYA aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım programlar ve yazılı belgeler raporlar,hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Hür türlü ürünlerde cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde – 8
YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya SATICININ yerleşim yerindeki TÜKETİCi MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ ya elektronik posta ile ulaştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu