Oto Bilgi

ASBİS ( Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ) Nedir ?

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması ( Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi – ASBİS) olarak tanımlanır. 

ASBİS ( Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ) Nedir

Araç tescil sürücü belgesi düzenleme sistemimizin güvenilir, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda online olarak yapılması, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, 2005 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması” adı altında bir proje oluşturulmuştur. 

Bu proje Başbakanlık tarafından, kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği arttırmaya ve bürokratik işlemleri basitleştirmeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üçyüzden fazla proje içerisinden seçilerek önceliklendirilen 11e-Devlet projesi içerisinde yer almıştır (Aralık 2009). 

“Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması”projesi üç ana bölümden oluşmakta olup, bunlar;

 1. Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri,
 2. Tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemleri,
 3. Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.

Projenin tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin tek noktada (noterlerde) elektronik ortamda yapılmasını düzenleyen kısmı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5942 sayılı Kanun’un birinci maddesi gereğince (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20. maddesinin (d) ve (e) bentleri değiştirildi) 01.05.2010 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmiştir. 

Projenin Yeni Araçların Tescili ve Sürücü Belgesi Verilmesi aşamaları ise 2011 yılının ilk çeyreğinde hizmete girecek şekilde planlanmış ve çalışmalar halen eksiksiz yürütülmektedir.

AMAÇ

Bu proje Başbakanlık tarafından, kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği arttırmak ve bürokratik işlemleri basitleştirmek maksadıyla geliştirilmiştir. 

Araç satış, tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin, güvenilir, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturularak, tek merkezden elektronik ortamda yapılması ve ilk müracaat yerinde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 

Benzer amaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, üçyüzden fazla proje içerisinden seçilerek önceliklendirilmiş, 11 e-Devlet projesi içerisinde yer almıştır. (Aralık 2009).

Yeni uygulama ile;

 • Noterlerce satış veya devri yapılacak araçlar için vergi dairelerinden “İlişik Kesme Belgesi” alınması uygulaması kaldırılmış olup, aracın vergi ve trafik cezası gibi borçları olup olmadığı satış işlemi sırasında bilgisayar programı aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak sorgulanmaya başlanmıştır.
 • Satış veya devri yapılacak aracın trafik tescil kayıtlarında satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir kayıt (haciz, rehin, ihtiyati tedbir) bulunup bulunmadığı noterce Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar kayıtları üzerinden sorgulanmaya başlanmıştır. Önceki uygulamada böyle bir sorgulama yapılamadığından, noterde aracı satın alan kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati tedbir gibi şerhler çıkabilmekte ve mağdur olabilmekteydiler. Yeni uygulama ile bu tür mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.
 • Satış işlemi tamamlandığında, sistem otomatik olarak veri tabanı üzerinden “Tescile İlişkin Geçici Belge” üretmekte ve noter tarafından döküm alınmak suretiyle aracın alıcısına verilmektedir. Bu belge ile 1 ay süreyle araç kullanılabilmektedir.
 • Önceki uygulamada noter ücretleri aracın kasko bedeli esas alınarak belirlendiğinden, satış işlemleri aracın kasko değerine göre belge ücretleri hariç 250-600 TL. arasında gerçekleşirken, yeni uygulamada 20 TL maktu satış ücreti (%18 KDV ile birlikte 23 TL, 60 Kr.) ile araç tescil belgesi ücreti (46 TL) ve gerekiyorsa motorlu araç trafik belgesi ücreti (62 TL) dışında, noterce herhangi bir harç ve damga vergisi alınmamaktadır. Araç satış, devir ve tescil işlemleri önceki uygulamada ortalama 3 iş günü içerisinde tamamlanırken, yeni uygulamada bu işlemler 5 dakika gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmaktadır.
 • Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından trafik tescil kuruluşlarına elektronik sistemle bildirim yapılmakta, bu bildirim üzerine araç sahibinin müracaatı olmaksızın, araç tescil belgesi satışı yapan notere en yakın trafik tescil kuruluşunca düzenlenmektedir.
 • Aracı satın alan kişi veya kanuni vekilinin satış esnasında noterde vereceği beyana göre, araç tescil belgesi aynı gün içerisinde APS yoluyla yerleşim yeri adresine gönderilebildiği gibi, talebi halinde ve 15 gün içerisinde müracaat etmek suretiyle belgeyi düzenleyen trafik tescil kuruluşundan elden de teslim alınabilmektedir.
 • Araç tescil belgesinin postada gecikmesi veya kaybolması gibi durumlarda vatandaşlarımıza herhangi bir sorumluluk yüklenmemekte, bu nedenle bir ceza da uygulanmamaktadır. Belgelerin teslim aşaması PTT Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan bir bilgisayar programıyla takip edilerek, ilgilisine ulaşıp ulaşmadığı ile ne zaman teslim edildiği izlenebilmektedir. Belgenin kaybolduğunun araç satın alan vatandaşlarımızca ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi ve kayıtlardan da bu durumun doğruluğunun anlaşılması halinde, ücret alınmaksızın yeni bir tescil belgesi düzenlenerek vatandaşlarımıza teslim edilmektedir.
 • Araçların satış ve devir işlemleri dışında tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, zayii veya yıpranmadan dolayı belge yenileme gibi işlemler için önceki uygulamada olduğu gibi aracın tescil kaydının (dosyasının) bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaat etme zorunluluğu kaldırılmış, bu işlemler herhangi bir trafik tescil kuruluşunda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

2.Ele Tramer (Sbm) Araç Sorgulama yapalım güvenle satın alın.

Araç Borç sorgulama için Tıklayınız

Kaynak: http://www.asbis.gov.tr/asbis-nedir.asp#

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu