Gib Mtv

Araç vergileri MTV Ödeme

2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV ) Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

591,00

412,00

231,00

175,00

63,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

945,00

709,00

412,00

291,00

112,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.667,00

1.304,00

768,00

469,00

182,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.626,00

2.024,00

1.189,00

709,00

280,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.939,00

2.860,00

1.787,00

1.068,00

423,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

5.491,00

4.777,00

2.985,00

1.607,00

591,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

8.362,00

7.524,00

4.533,00

2.263,00

831,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

13.147,00

11.352,00

6.686,00

2.985,00

1.189,00

 4001 cm³ ve yukarısı

21.516,00

16.135,00

9.556,00

4.296,00

1.667,00

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar

112,00

85,00

63,00

40,00

17,00

   251 –   650 cm³ e kadar

231,00

175,00

112,00

63,00

40,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

591,00

352,00

175,00

112,00

63,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.429,00

945,00

591,00

469,00

231,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

709,00

469,00

231,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)  1900 cm³ ve aşağısı

945,00

591,00

352,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.429,00

945,00

591,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)  25 kişiye kadar

1.787,00

1.068,00

469,00

  26 – 35  kişiye kadar

2.143,00

1.787,00

709,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.384,00

2.024,00

945,00

  46 kişi ve yukarısı

2.860,00

2.384,00

1.429,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)   1.500 kg’a kadar

637,00

423,00

209,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.286,00

746,00

423,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.930,00

1.607,00

637,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

2.143,00

1.821,00

855,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.574,00

2.143,00

1.286,00

   20.001 kg ve yukarısı

3.220,00

2.574,00

1.497,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

11.950,00

9.556,00

7.167,00

5.732,00

   1.151 –   1.800 kg’a kadar

17.929,00

14.339,00

10.755,00

8.603,00

   1.801 –   3.000 kg’a kadar

23.907,00

19.125,00

14.339,00

11.473,00

   3.001 –   5.000 kg’a kadar

29.887,00

23.907,00

17.929,00

14.339,00

   5.001 – 10.000 kg’a kadar

35.865,00

28.691,00

21.516,00

17.211,00

   10.001 – 20.000 kg’a kadar

41.844,00

33.474,00

25.102,00

20.077,00

   20.001 kg ve yukarısı

47.821,00

38.254,00

28.691,00

22.952,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri: Motorlu taşıt vergileri 1 Ocak 2014 itibaren 2013 yılında yüzde 3,93 olarak belirlenen yeniden belirleme oranı çerçevesinde artırıldı. Buna göre mtv tutarları:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 – 15 yaş
16 ve    yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı
537,00
375,00
210,00
159,00
58,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar
859,00
644,00
375,00
265,00
102,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar
1.514,00
1.185,00
698,00
426,00
166,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar
2.385,00
1.839,00
1.080,00
644,00
255,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar
3.578,00
2.598,00
1.623,00
970,00
385,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar
4.987,00
4.339,00
2.711,00
1.460,00
537,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar
7.595,00
6.834,00
4.117,00
2.056,00
755,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar
11.940,00
10.310,00
6.073,00
2.711,00
1.080,00
 4001 cm³ ve yukarısı
19.541,00
14.654,00
8.679,00
3.902,00
1.514,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar
102,00
78,00
58,00
37,00
16,00
   251 –   650 cm³ e kadar
210,00
159,00
102,00
58,00
37,00
   651 –  1200 cm³ e kadar
537,00
320,00
159,00
102,00
58,00
  1201 cm³ ve yukarısı
1.298,00
859,00
537,00
426,00
210,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş
7 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs
644,00
426,00
210,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı
859,00
537,00
320,00
  1901 cm³ ve yukarısı
1.298,00
859,00
537,00
 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
  25 kişiye kadar
1.623,00
970,00
426,00
  26 – 35  kişiye kadar
1.947,00
1.623,00
644,00
  36 – 45  kişiye kadar
2.166,00
1.839,00
859,00
  46 kişi ve yukarısı
2.598,00
2.166,00
1.298,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
   1.500 kg’a kadar
579,00
385,00
190,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar
1.168,00
678,00
385,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar
1.753,00
1.460,00
579,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar
1.947,00
1.654,00
777,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar
2.338,00
1.947,00
1.168,00
   20.001 kg ve yukarısı
2.925,00
2.338,00
1.360,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar
10.853,00
8.679,00
6.509,00
5.206,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar
16.283,00
13.023,00
9.768,00
7.814,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar
21.712,00
17.369,00
13.023,00
10.420,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar
27.143,00
21.712,00
16.283,00
13.023,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar
32.572,00
26.057,00
19.541,00
15.631,00
   10.001 – 20.000 kg’a kadar
38.002,00
30.401,00
22.798,00
18.234,00
   20.001 kg ve yukarısı
43.431,00
34.742,00
26.057,00
20.845,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Kaynak: https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MENU_MTV

Yazar: Hakan Kaya

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu